3 Topsectoren bundelen hun krachten voor duurzame energie

De industrie, wetenschap en de overheid moeten samenwerken om Nederland in de komende decennia klaar te stomen voor een maatschappij die draait op zon en wind. Dit staat in het advies 'Elektrochemische Conversie & Materialen - Naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050' [link naar www.co2neutraalin2050.nl , wat onlangs werd overhandigd aan de boegbeelden van drie samenwerkende topsectoren: Energie, Chemie en High Tech Systemen & Materialen.

Chemische industrie moet ook duurzaam
Naast de opslag van energie is er een tweede belangrijke uitdaging. De chemische industrie gebruikt  bijvoorbeeld nog bronnen als grondstof, die niet duurzaam zijn. Denk aan plastic uit aardolie. Die industrie moet in de toekomst ook duurzaam worden. De twee uitdagingen in een notendop zijn dus:

 • Hoe slaan we energie op?
 • Hoe zorgen we voor duurzame materialen?

  Bij beide uitdagingen draait het om de overgang van aardgas en aardolie naar duurzame bronnen.

  Vier doelstellingen
  Drie topsectoren (Chemie, Energie en High Tech Systemen & Materialen) besloten een half jaar geleden om deze twee uitdagingen samen aan te pakken. Ze spraken daarvoor met tientallen deskundigen uit het bedrijfsleven en wetenschap. Uit deze gesprekken kwamen vier doelstellingen:

 1. In 2030 wordt waterstof CO2-arm geproduceerd voor maximaal €2 per kilo (nu kost dat nog ongeveer €6 per kilo). In 2050 moet waterstof nog maximaal €1 per kilo kosten.
 2. In 2030 wordt minstens 20% van waterstof en ammoniak geproduceerd zonder CO2-uitstoot.
 3. In 2050 wordt minstens 40% van de door industrie geproduceerde CO2 weer gebruikt als grondstof.
 4. In 2050 is de hele transportsector CO2-neutraal.

  Drie aandachtsgebieden
  Om deze vier doelstellingen te bereiken, hebben drie gebieden aandacht extra nodig:
 • Integratie van elektrolyse en duurzaam waterstof in het energiesysteem en in grootschalige chemische processen.
 • Grootschalige ontwikkeling van innovatieve elektrochemie en materiaalkunde.
 • Het aanbrengen van focus en massa in onderwijs en kennisuitwisseling.

  Concrete aanbevelingen
  Het adviesrapport [link naar: http://www.co2neutraalin2050.nl/] doet een aantal aanbevelingen ten aanzien van governance (onder andere: 'Ontwikkel een nationale aanpak'), regelgeving ('Zorg voor zekerheid over CO2-regelingen op lange termijn'), onderwijs ('Investeer in opleidingen voor elektrochemie') en onderzoek & ontwikkeling ('Reserveer 200 miljoen euro per jaar voor investeringen in proeftuinen, pilots en demo's').


  Geen eenmalige vuurpijl
  Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie (EZ) nam het rapport in ontvangst en zei: "De uitdagingen gaan over sectoren heen. Jullie advies is een brede, integrale agenda, gedreven door een missie. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dit een prominente plek krijgt in de kennis- en innovatieagenda's en in de innovatiecontracten die de komende tijd worden opgesteld." Sandor Gaastra, directeur-generaal Energie (EZ), was mede ontvanger en vulde aan: "Het moet niet alleen in contracten en op agenda's komen. Dit is veel breder. Dit past bijvoorbeeld ook bij het nationale energie- en klimaatplan. En ik zie aangrijpingspunten in de discussie en de planvorming over waterstof. Ga vooral door met jullie samenwerking en laat dit advies geen