Nederland meest concurrerende economie van de Europese Unie

Voor het tweede jaar op rij beschikt Nederland over de meest concurrerende economie binnen de Europese Unie, aldus diverse media. Daarbij wordt verwezen naar de nieuwste editie van het Global Competitiveness Report, een ranking van het World Economic Forum.

Ranglijsten concurrerende innovatieve economieën

Dat is zeer goed nieuws want het is één van de drie hoofddoelen van het bedrijvenbeleid om op basis van deze ranking tot de top-5 meest concurrerende kenniseconomieën van de wereld te behoren. Nederland staat daar nu voor het tweede jaar op rij op een 4e plek: alleen Zwitserland, de VS en Singapore doen het beter.

De onderzoeker die de analyses voor Nederland voor zijn rekening neemt, professor Henk Volberda, rekent het succes van Nederland voor een belangrijk deel toe aan het gevoerde beleid. Hij stelt dat Nederland de afgelopen jaren gebouwd heeft aan een innovatie ecosysteem van wereldklasse. Hij zegt daarover: “Zonder het gevoerde Topsectoren beleid zou Nederland nooit de 4e plaats hebben bereikt op het gebied van innovatie en technologische geavanceerdheid van het Nederlands bedrijfsleven. Nederland beschikt over een sterke basis. Het heeft een uitstekende infrastructuur een goed functionerende overheid (…). Bovenop die basis beschikt Nederland nu ook, dankzij het topsectorenbeleid en de sterke ontwikkeling van regionale hotspots (Eindhoven, Twente en Amsterdam) over een ‘innovatie-ecosyteem van wereldklasse’.”

De heer Volberda stelt dat Nederland hierdoor ook goed gepositioneerd is voor een grote verandering die op de wereldeconomie afkomt (4e industriële revolutie). Die biedt vooral kansen om de achterblijvende productiviteitsgroei aan te jagen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. In het bijzonder wijst hij op de eisen die dit stelt aan de arbeidsmarkt in termen van gevraagde vaardigheden en competenties.

Zie ook: