€ 15 miljoen euro extra voor publiek-private samenwerking

Het kabinet investeert in 2018 € 75 miljoen euro in innovatie en toegepast onderzoek.  Dit wordt geïnvesteerd in de innovatiekracht van het MKB (€ 18 miljoen), meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (€ 42 miljoen) en de publiek-private samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid wordt met € 15 miljoen euro versterkt.

Foto van twee handen met radartjes

Topsectoren

De topsectorenaanpak bleek de afgelopen jaren succesvol in het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het stimuleren van private financiering voor onderzoek door publieke kennisinstellingen is een belangrijke troef die wordt versterkt met de PPS-toeslag. Voor iedere euro private financiering in onderzoek en innovatie die een topconsortium voor kennis- en innovatie (TKI) bijeen weet te brengen ontvingen zij € 0,25 om opnieuw te investeren in onderzoek. Een succesvolle stimulans, want de private bijdrage aan publiek onderzoek  is de afgelopen jaren gestegen naar meer dan € 500 miljoen euro. Daarmee is het bedrijfsleven een belangrijke financier geworden van kennisontwikkeling bij publieke kennisinstellingen. Met de extra investeringen wordt de PPS toeslag ook in 2018 voortgezet en verhoogd van de huidige 25% naar 30%. Dat betekent dat per iedere geïnvesteerde euro, € 0,30 beschikbaar komt om verder te investeren.

MKB & start-ups

Binnen de topsectoren zijn bovendien veel innovatieve MKB-bedrijven actief. Zij kunnen in 2018 ook profiteren van verhoging van de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) naar € 40 miljoen euro. Daarnaast wordt het budget voor het Innovatiekrediet verhoogd naar € 70 miljoen euro. Het kabinet investeert verder in start-ups  en voortzetting van het Techniekpact. Kennisdeling, digitalisering en aanpak van maatschappelijke thema’s staan hierbij centraal.

Toekomst

De komende maanden gaat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bovendien de vernieuwing van de Topsectorenaanpak uitwerken, zoals in het Regeerakkoord is aangekondigd. Een sterkere focus op de economische kansen van maatschappelijke thema’s, zoals de energietransitie en digitalisering, is daarbij het centrale uitgangspunt. Voor de zomer volgt hierover een Kamerbrief.