Vernieuwde website topsector Agri & Food

De Topsector Agri&Food heeft haar website vernieuwd. Via www.topsectoragrifood.nl is nu alle informatie over projecten, werkgebieden, activiteiten en resultaten binnen de topsector Agri & Food gebundeld.

Foto van de homepage van de vernieuwde website van Topsector Agri & Food

Kennis- en Innovatie Agenda 2018-2021

Op de vernieuwde website is ook de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) 2018-2021 te vinden met de meerjarige ambities van de topsector Agri & Food. De Topsector Agri & Food heeft de ambitie wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen, zoals de groeiende wereldbevolking voorzien van voldoende, gezond en veilig voedsel. De volgende vijf kernthema’s staan daarbij centraal:

  1. Consument & Maatschappij
  2. Klimaatneutraal
  3. Gezond & Veilig
  4. Circulair
  5. Slimme technologie

Regeerakkoord

De kennis- en innovatieagenda sluit aan op de belangrijkste nationale en internationale  beleidsagenda’s en de ambities in het Regeerakkoord van Rutte III. Deze agenda is tot stand gekomen in samenwerking en door krachten te bundelen tussen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Deze samenwerking staat ook bekend als de gouden driehoek.