Overheid stelt €180 miljoen beschikbaar voor Regio Deals

Elke regio is anders en kent zijn eigen problematiek. De ene regio heeft te maken met hoge werkeloosheid, de  andere met bodemdaling of een afnemende bevolking. Doel van de Regio Deals is daarom om samen (rijk, regionale overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties) in een regio, een probleem op te lossen en zo de leefbaarheid / brede welvaart te vergroten. Dat kan gaan om bijvoorbeeld duurzame land- en tuinbouw, gezond voedsel, opleidingen die beter aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt, innovatieve voorzieningen voor ouderen, meer perspectief op een baan en een goede school voor je kinderen.

Regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen vanaf 9 september 2019 tot 1 december 2019 een gezamenlijk voorstel bij RVO indienen. 

Bron: Op de website van de topsector T&U vindt u het nieuwsbericht over deze 3e tranche van de Regio Deals.