Banenmotor innovatieve Topsectoren vergt learning communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Learning Communities kunnen het tij keren, stellen de Topsectoren in het adviesrapport ‘Learning Communities 2018 – 2021’ dat Anka Mulder, lid college van bestuur van de TU Delft gisteren namens alle Topsectoren overhandigde aan Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken.

In het rapport dat tijdens de landelijke Techniekpactconferentie #voorbij 2020 op 26 juni werd overhandigd stellen de Topsectoren dat publiek private samenwerkingen moeten door ontwikkelen tot learning communities waarin leren, werken en innoveren samengaan. Dit is nodig om maatschappelijke uitdagingen goed aan te kunnen gaan en economische kansen te verzilveren. Aad Veenman, van de Topsector Logistiek, zegt hierover: ’Topsectoren zien in Learning Communities een instrument waarin werken, leren en innoveren verbonden zijn, en hiermee mensen te enthousiasmeren om hun kennis, vaardigheden en talent verder te ontwikkelen.’

Pilots

De opgedane ervaringen met een leven lang ontwikkelen in het algemeen én van 20 pilots specifiek werden onderzocht door een advies- en onderzoekscommissie van de Topsectoren samen met meer dan 100 partijen (ondernemers, overheden, onderwijs, e.a.). Deze pilots gaan over uiteenlopende onderwerpen in het leven lang ontwikkelen. Ook komen hierin alle opleidingsniveaus (mbo, hbo en wo), diverse sectoren én meerdere disciplines en partijen aan bod.

Omslag in denken

Volgens de Topsectoren is de kern een omslag te maken in denken over ontwikkeling, innovatie en leerprocessen. ’Uiteindelijk is deze agenda rondom een leven lang ontwikkelen veel breder dan alleen de gezamenlijke topsectoren. Zowel landelijke als regionale partners  - onderzoek, onderwijs, overheden en bedrijfsleven -  hebben een rol om tot een doorbraak te komen’, aldus Veenman. De huidige en toekomstige uitdagingen als de energietransitie, tekorten in de zorg en digitalisering maken dat er nu actie moet worden ondernomen. Veenman: ‘Ik roep alle betrokkenen op om de passende bijdrage te leveren zodat bestaande, goede voorbeelden uit de praktijk bestendigd en breder ingevoerd kunnen worden.’

Actieagenda

De topsectoren geven de aftrap voor deze omslag met een actiegerichte agenda en roepen iedereen, regionale en landelijke partners,  op om samen de volgende stappen te zetten. Door op slimme manieren bestaande samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen, kennisdeling en benodigd onderzoek te organiseren. Tot slot door bestaande financieringsregelingen op creatieve manier geschikt te maken voor een leven lang ontwikkelen.

Downloads

Learning communities 2018-2020 – Onderzoeksrapport - Wat maakt dat het werkt 
Learning communities 2018-2020 – Onderzoeksagenda - Uitwerking van toekomstige onderzoeksvragen
Learning communities 2018-2020 – Investeringsagenda - Samen zetten we de volgende stap
Learning communities 2018-2020 – Pilotboekje – Leren door te doen: 20 initiatieven  

Foto van de overhandiging rapport Learning Communities aan Maarten Camps

Beeld: PBT