ICT & Smart Industry

Nederland behoort tot de absolute wereldtop van digitale economieën. Veel huishoudens hebben een pc, tablet én smartphone en ons mobiele netwerk is erg goed ontwikkeld. Bijna alle Nederlandse bedrijven werken online en onze internetservers zijn de veiligste ter wereld. Onze uitgangspositie is dus goed. ICT en internet zijn in toenemende mate motoren voor innovatieve producten en diensten en daarmee voor economische groei. Dit betekent dat ICT voor iedere topsector hoog op de agenda staat.

Dutch digital delta

Elke (top)sector kent zijn eigen ICT-uitdagingen, maar er zijn ook veel dwarsverbanden. Een succesvolle toepassing van een ICT-oplossing in de ene sector, kan bijvoorbeeld ook toegepast worden in een andere sector. Het doel van dutch digital delta is om die dwarsverbanden om te zetten in kansen. Als deze beter benut worden, kunnen we de innovaties in de ICT ook in de toekomst optimaal inzetten en daarmee de economische groei in Nederland bevorderen. De dutch digital delta stimuleert en initieert innovaties in de ICT voor de verschillende (top)sectoren.

Lees in de visie en bijdrage aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid waar het team dutch digital delta precies aan werkt.

Smart Industry

De ict-industrie verandert radicaal door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren. Nederland moet met de ontwikkeling van Smart Industry daar op inspelen. Met Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’), waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan. Deze ontwikkeling biedt veel kansen voor de Nederlandse industrie, onder meer door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek.