Overhandiging Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020

Op 11 september heeft Aad Veenman, Boegbeeld Topsector Logistiek, het eerste exemplaar van de tweede Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020 overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken.

Overhandiging Voortgangsrapportage Human Capital Agenda aan Minister Kamp
Beeld: ©EZ/DC
Aad Veenman overhandigt het rapport aan minister Henk Kamp

Human Capital
“De rapportage illustreert de energie, brede betrokkenheid en de noodzaak dat de  topsectoren een gezamenlijk geluid op het thema Human Capital laten horen”, aldus Aad Veenman. “Er zijn belangrijke stappen gezet en mooie resultaten geboekt, maar menselijk kapitaal verdient voortdurend onze aandacht. Zodat we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen mee kan komen op de veranderende arbeidsmarkt en een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij kan leveren.”

Tweede voortgangsrapportage
Eind 2015 hebben de topsectoren hun gezamenlijke acties waarmee een impuls wordt gegeven aan de toekomstbehendigheid van de beroepsbevolking gebundeld in de Human Capital Roadmap 2016-2020.

Met de tweede Voortgangsrapportage doen de topsectoren verslag van de uitvoering en de opbrengsten tot nu toe. Tevens geeft de Voortgangsrapportage een doorkijk naar de doorontwikkeling van de vier actielijnen.

Doet u mee?
De topsectoren blijven zich de komende periode samen met partners inzetten om menselijk kapitaal, nu en in de toekomst, centraal te stellen. Doet u mee? Uw ideeën, initiatieven of gesignaleerde kansen om activiteiten te versterken, horen wij graag! Stuur ze online in via topsectoren.nl/contact.