Toegankelijkheid

Topsectoren.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring topsectoren.nl

Werken aan toegankelijkheid

Wij werken aan een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen te nemen in onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is onderdeel van alle stappen in het verdere ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij waar mogelijk op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Het WCAG-EM onderzoek van Topsectoren.nl wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.
  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op Topsectoren.nl, na 23 september 2018.
  • Topsectoren.nl heeft oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Topsectoren.nl.