Samenwerken aan maatschappelijke missies in de Innovatiehelix

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Gelukkig zit het zoeken, bedenken en realiseren van oplossingen in ons bloed. De maatschappelijke uitdagingen zijn zo groot dat ze vragen om samenwerking om echt verschil te maken. Daarom werken in de Innovatiehelix overheid, bedrijven, kennisinstellingen en in toenemende mate burgers, in Nederland gedreven samen aan missies voor de toekomst.

Windmolens en een waterkering
Beeld: Pixabay

Home

Nederland  doet internationaal goede zaken met handel en industrie. Om deze toppositie te behouden moet Nederland concurrerend blijven. Dat doen we onder andere door te investeren in de topsectoren, missies voor de toekomst en sleuteltechnologieën. Sinds 2011 werken grote en kleine ondernemers binnen topsectoren nauw samen met wetenschappers en de overheid.

Topsectoren versterken de economie met innovaties, door internationale kansen te benutten, maatschappelijke uitdagingen op te lossen, menselijk kapitaal te vergroten en door te investeren in wetenschappelijk onderzoek.

In Nederland vinden we samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid in verschillende sectoren normaal. Wereldwijd is deze samenwerking uniek.

Direct naar de topsectoren