Home

Nederland  doet internationaal goede zaken met handel en industrie. Om deze toppositie te behouden moet Nederland concurrerend blijven. Dat doen we onder andere door te investeren in de topsectoren, missies voor de toekomst en sleuteltechnologieën. Sinds 2011 werken grote en kleine ondernemers binnen topsectoren nauw samen met wetenschappers en de overheid.

Topsectoren versterken de economie met innovaties, door internationale kansen te benutten, maatschappelijke uitdagingen op te lossen, menselijk kapitaal te vergroten en door te investeren in wetenschappelijk onderzoek.

In Nederland vinden we samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid in verschillende sectoren normaal. Wereldwijd is deze samenwerking uniek.

Direct naar de topsectoren