Privacypagina

Topsectoren.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Topsectoren.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoongegevens die wij verwerken

Topsectoren.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (niet verplicht)
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Topsectoren.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Contact met U op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Topsectoren.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Topsectoren.nl verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Dit is op de Topsectoren.nl niet van toepassing. Na beantwoording van uw vraag worden uw persoonsgegevens direct verwijderd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Topsectoren.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op topsectoren@minezk.nl.