Topsectoren dragen bij aan Nederland Circulair 2050

Bij de start van de Week van de Circulaire Economie werden de vijf transitieagenda’s gepresenteerd die aansluiten op het Grondstoffenakkoord van 2017.

  • De agenda Biomassa en Voedsel beschrijft wat ervoor nodig is om onze voedselvoorziening circulair te maken. Bijvoorbeeld het tegengaan van verspilling.
  • De transitieagenda Bouw gaat over onze gebouwen en infrastructuur, zoals wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering. Meer grondstoffen hergebruiken betekent direct minder uitstoot van CO2.
  • De agenda Consumptiegoederen gaat zowel over producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een langere omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines.
  • Volgens de agenda Kunststoffen zijn alle producten over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit.
  • Tot slot beschrijft de transitieagenda Maakindustrie hoe we de voorzieningszekerheid van kritische materialen kunnen vergroten, de milieudruk van producten uit deze industrie kunnen verlagen en de kringloop van producten uit de maakindustrie kunnen vervolmaken.
Tabel over de circulaire economie in Nederland

Topsectoren

De topsectoren dragen ook hun steentje bij aan de circulaire ambities. Zo heeft de topsector Chemie een belangrijke rol bij het daadwerkelijk realiseren van de transitie naar een circulaire economie. Enerzijds als groot afnemer van grondstoffen en producent van producten en materialen op het gebied van energie, gezondheid, voeding en hightech.  Anderzijds als vernieuwer en aandrager van essentiële oplossingen voor circulariteit.

De Nederlandse Agri & Food topsector is toonaangevend in de wereld. Met nieuwe kennis en slimme technologie wordt gestreefd naar klimaatneutrale productie en circulaire systemen om de groeiende wereldbevolking te voorzien van voldoende, lekker, gezond en veilig voedsel. Design als de motor voor een versnelde ontwikkeling naar een circulaire economie.

Het project CIRCO maakt deel uit van de topsector Creatieve Industrie en is nauw betrokken bij de transitieagenda’s van consumptiegoederen, kunststoffen, consumptiegoederen en maakindustrie. CIRCO heeft al meer dan 200 bedrijven ondersteund bij het circulair ondernemen, bijvoorbeeld door het anders ontwerpen van producten, het vormen van nieuwe waardeketens en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden van gebruik.