Jaap Bond nieuw boegbeeld topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Per 1 januari 2020 wordt Jaap Bond door staatssecretaris Mona Keijzer van Economisch Zaken en Klimaat - met instemming van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - benoemd tot het nieuwe boegbeeld van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U). Hij volgt Loek Hermans op, die deze positie sinds 2011 vervulde.

Jaap Bond, boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Jaap Bond

Jaap Bond (1957) was van 2007 tot en met 2019 gedeputeerde in Noord-Holland en verantwoordelijk voor onder andere de portefeuilles economische zaken, water, landbouw en Greenports. Bond was tot juni 2019 ook voorzitter van Greenports Nederland, Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland Noord. Per 1 januari 2020 begint Bond tevens als voorzitter van de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Jaap Bond: ‘Ik ben er heel trots op dat ik deze functie mag gaan vervullen. De sectoren tuinbouw en uitgangsmaterialen zijn zeer innovatief en economisch net zo belangrijk als de mainports Rotterdam en Amsterdam samen. De sector is in staat om mondiale problemen in voeding, duurzaamheid en gezondheid op te lossen. Met het topsectorenbeleid kunnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden hier met elkaar invulling aan geven.’

Kraamkamer voor innovaties

Loek Hermans heeft zich als boegbeeld jaren ingezet voor de versterking van de innovatiekracht van de sector, de internationale samenwerking en de export. Hermans zag de stevige basis met veel kleine en middelgrote bedrijven in de tuinbouw als een belangrijke reden voor vernieuwing en het benutten van kansen die de markt biedt. Hij onderstreepte in zowel binnen- als buitenland dat Nederland een belangrijke kraamkamer is voor slimme oplossingen voor vraagstukken rondom voedsel, groene leefomgeving, klimaat, water en duurzame productiemethoden. Om deze positie te behouden en verder uit te bouwen, pleitte Hermans voor een sterke keten in Nederland. Hij had oog voor het belang van onderwijs en goed gekwalificeerd personeel, en zette zich hiervoor via het Groenpact in. Loek Hermans: ‘Dit was voor mij een geweldige plek om mee te bouwen aan een stevige samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Ik bedank iedereen voor de grote inzet en samenwerking in de afgelopen jaren.’

Over topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TU)

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) is een van de negen topsectoren waar het bedrijfsleven en kennisinstellingen bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken in de Topsector T&U samen om een concrete bijdrage te leveren aan een aantal stevige uitdagingen op het gebied van landbouw, water en voedsel.

Van zaadveredelaar tot kassenbouwer en van groentekweker tot technologieleverancier: als keten heeft de sector veel invloed op voeding, energie en klimaat. Honger bestrijden. Oplossingen bieden voor de klimaatverandering. De wereld beter maken. Dit doet de Topsector T&U niet alleen. Om deze doelen te halen, werkt de Topsector T&U samen met andere topsectoren en verschillende departementen. De belangrijkste kennis- en innovatieopgaven voor de komende vier jaar zijn samengebracht in de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel.