Nieuw lab voor verduurzamen chemische industrie

Het eerste lab van ARC CBBC, het onderzoeksinstituut voor groene chemie en energie in Nederland is geopend.

Zeer belangrijk voor de topsector chemie, het is de grootste pps (omvang van circa 110 miljoen euro voor de eerste tien jaar) en staat garant voor een langjarige samenwerking tussen de bedrijven Shell, AkzoNobel, BASF en wetenschap (hubs UU, RUG, TU/e, andere universiteiten en TO2). ARC CBBC is een nationaal onderzoekscentrum voor onderzoek naar complexe chemie- en energievraagstukken die gepaard gaan met het groeiende beroep op de eindige voorraad grondstoffen.

Het lab doet onderzoek naar o.a. het gebruik van CO2 als grondstof en het duurzamer maken van diverse coatings.

Twee laboratoriummedewerkers