Nieuw boegbeeld Topsector Water & Maritiem

Annemieke Nijhof wordt met ingang van 1 juni 2019 het nieuwe boegbeeld van Topsector Water & Maritiem. Zij neemt het stokje over van Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van het eerste uur sinds 2012.

Foto van Annemieke Nijhof, boegbeeld van topsector water en maritiem.

Water op elk niveau

Annemieke Nijhof kent alle uithoeken van het waterdomein in Nederland en ver daarbuiten. Als directeur-generaal Water bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur & Milieu was ze verantwoordelijk voor het waterbeleid in Nederland. Als CEO van het advies- en ingenieursbureau Tauw maakte ze zich binnen Europa sterk voor milieuadvies en een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was ze coördinator van alle grote technologische instituten en gaf ze leiding aan de opbouw van het publiek-private onderzoeksprogramma Delft Cluster rond onder andere integraal waterbeheer, ruimtegebruik en waterbouw. Als directeur-generaal Water was ze in 2011 al betrokken bij Topsector Water & Maritiem, als lid van het toenmalige Topteam. Op dit moment is Annemieke Nijhof voorzitter van de sectortafel Mobiliteit bij het Klimaatakkoord, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Evides en Commissaris bij de Nederlandsche Bank. Zij zal tevens per 1 juni voorzitter worden van het bestuur van het Netherlands Water Partnership. 


Annemieke Nijhof: “Wat mij enorm aanspreekt in de nieuwe fase van het Topsectorenbeleid is de gerichtheid op maatschappelijke meerwaarde. De titel van het eerste rapport was: ‘Water verdient het’, waarbij de insteek sterk gericht was op de economische betekenis van de water en maritieme sector. Dat blijft onverminderd een drive voor de partijen uit de topsector, maar ik heb gemerkt dat vrijwel iedereen vooral trots is op de sector vanwege de grote impact die we vanuit Nederland hebben op de wereldwijde vraagstukken als drinkwater, sanitatie, watermanagement, deltamanagement, havenontwikkeling en scheepsbouw. Ik wil graag dat er nog meer verbindingen ontstaan tussen de verschillende kennisvelden, NGO’s, bedrijven, drinkwaterbedrijven, waterschappen en rijksoverheden opdat we onze krachten bundelen en samen inzetten waar dan ook ter wereld. In de water- en maritieme sector komt de Nederlandse aard tot zijn recht: samenwerken over grenzen heen uit mededogen en handelsgeest. We hebben de wereld iets te bieden en kunnen dat vol trots uitdragen”.

Water, het blauwe goud

In zijn lange carrière doorliep Hans Huis in ’t Veld de gehele gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisinstelling. Hij werkte onder andere voor Rijkswaterstaat - Deltawerken, was voorzitter van Ingenieursbureau DHV en voorzitter van TNO. Als boegbeeld maakt hij zich sterk op het gebied van groei, export en innovatie. “In de watersector spelen veel maatschappelijke thema’s, omdat water een levensbehoefte is. Water is wellicht klein maar heeft een enorm verbindend element met andere topsectoren zoals tuinbouw & uitgangsmaterialen, agri & food, logistiek en energie. Met veel plezier heb ik mee mogen werken aan het versterken van de sector. Ik ben verheugd in Annemieke een zeer bekwaam nieuw boegbeeld te hebben gevonden.” 

Water & Maritiem

Topsector Water & Maritiem is één van de negen Topsectoren en werkt aan wateruitdagingen om de welvaart te verhogen. Vijf kernteams met leden uit de gouden driehoek zorgen voor ondersteuning van de innovatieve ondernemer. 'Wij geloven in de Innovatiekracht van Nederland, leveren oplossingen voor een evenwichtiger klimaat, sturen maatschappelijk onderzoek mede langs ‘De Blauwe Route‘ en verdiepen per sector in 25 innovatie thema’s.’