Topsectoren in de Coronacrisis

De Coronacrisis en de noodzakelijke maatregelen om de ziekte onder controle te krijgen, hebben voor een schokgolf gezorgd in de samenleving, maar ook in ondernemend en innoverend Nederland. Niet alleen hier, maar in de hele wereld is de impact voelbaar en ervaren we hoe sterk vervlochten de wereld in werkelijkheid is.

Vergroot coronavirusdeeltje
Beeld: Pixabay

Versnellen of noodgedwongen vertraagd

Sommige delen van topsectoren, zoals Agri & Food en ICT, moesten per direct naar een hogere versnelling schakelen om de sterk toegenomen vraag aan te kunnen. Andere topsectoren, zoals Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Creatieve Industrie, zagen juist hun (internationale) vraag grotendeels wegvallen, waardoor ondernemers en projecten in de problemen komen. Op topsectoren als Life Sciences & Health, Chemie en High Tech wordt een extra beroep gedaan om innovatie en productie van belangrijke hulpmiddelen te versnellen. Voor topsectoren als Water & Maritiem en Energie is juist het bewaken van vitale functies nog belangrijker geworden. Voor de topsector Logistiek wordt zowel de kwetsbaarheid (door vraaguitval in veel landen) als de kracht van logistiek zichtbaar. Logistieke ketens zijn op dit moment onmisbaar voor de distributie van medische apparatuur, de gehele voedselketen en e-commerce.

Samen op zoek naar oplossingen

Van alle grote en kleine bedrijven, mkb’ers, start-ups, scale-ups, zzp’ers, kennisinstellingen, onderzoekers, koplopers en vele anderen die samen de topsectoren vormen, wordt nu het uiterste gevraagd. Tegenover elke individuele ondernemer of sector die de vraag nu nauwelijks aankan, staan ook vele ondernemers en sectoren die buitengewoon hard worden geraakt. De wil is desondanks groot om verder te gaan. Om oplossingen te vinden en verder te werken binnen de nieuwe werkelijkheid en wat wel mogelijk is. Alleen samen komen we hier doorheen.

Meer informatie voor ondernemers over COVID-19

De Rijksoverheid heeft in de afgelopen periode een noodpakket aan steunmaatregelen uitgewerkt. Hieronder staan de links naar de meest actuele informatie.