Topteams van topsectoren Logistiek en High Tech versterkt met drie topvrouwen

Middenin de coronacrisis gaat het normale werk keihard door. Juist nu is continuïteit en vooruitkijken van groot belang, naast de crisiswerkzaamheden. Onlangs presenteerden twee topsectoren nieuwe aanwinsten binnen hun topteams.

Jacqueline Scherpen, vertegenwoordiger wetenschap in Topteam HTSM

Jacquelien Scherpen

Op 26 maart is prof. dr. Jacquelien Scherpen benoemd als vertegenwoordiger van de wetenschap in het topteam High Tech Systemen en Materialen. Jacquelien Scherpen is hoogleraar systeem- en regeltechniek aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgt prof. Dave Blank op die de functie sinds 2011 vervulde. Prof. dr. Jacquelien Scherpen behoort tot de meest toonaangevende wetenschappers van de wereld op het gebied van de meet- en regeltechniek.

Innovatie op sleuteltechnologieën

Vanuit haar nieuwe rol als vertegenwoordiger van de wetenschap voor de topsector HTSM heeft Jacquelien Scherpen de ambitie om een push te geven aan innovatie. In het bijzonder op de sleuteltechnologieën. Scherpen zegt hierover: “Denk aan de inzet van digitale technologie en engineering- en maaktechnologieën voor de productie van beademingsapparatuur en aan nanotechnologie voor de ontwikkeling van medische testen. Innovatie op deze technologieën is van belang omdat ze aan de basis staan van oplossingen voor onze gezondheidszorg, de toekomstige voedselvoorziening en de transitie van de energiesector en de maakindustrie.”

High Tech en Human Capital

Naast kruisbestuiving tussen wetenschap en industrie vindt Scherpen het onderwerp human capital (menselijk kapitaal) van belang. “Om meer wetenschappers voor deze topsector op te leiden, heb je meer opleidingscapaciteit nodig. In mijn huidige rol als directeur van het Groningse Centrum voor Techniek (GEC) maak ik mij hier sterk voor. Graag deel ik mijn kennis hierover ook vanuit mijn nieuwe rol met alle kennisinstellingen, bedrijven en ministeries die ik ga ontmoeten.”

Topsector High Tech Systemen en Materialen

Nederlandse hightech producten zijn intelligent, nauwkeurig, efficiënt en worden wereldwijd toegepast in bijvoorbeeld medische apparatuur, halfgeleiderproductie, auto’s, logistieke systemen, vliegtuigen, satellieten en energiesystemen. De sector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) ontwikkelt sleuteltechnologieën zoals quantum- en nanotechnologie, fotonica en micro- en nano-elektronica. Deze technologieën zijn essentieel voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen rond energie, mobiliteit, voeding en zorg. Zie voor meer informatie: www.hollandhightech.nl/

Topsector Logistiek blikt vooruit met nieuwe actieagenda en twee nieuwe topteamleden

“De huidige coronacrisis laat indringend zien hoe belangrijk onze logistiek is. Reden temeer om de schouders onder verdere versterking en innovatie van de logistieke functie te zetten”, stelt Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek.

Topteam Logistiek

Beeld: Jordy van Solm (Studio XV)

Annemarie Terpstra

Als lid van de stuurgroep synchromodaal transport is Annemarie Terpstra, commercieel directeur van CTT, al langere tijd betrokken bij de Topsector Logistiek. Per 1 april is ze benoemd tot mkb-vertegenwoordiger in het topteam Logistiek en neemt daarmee het stokje over van Ruud Vat. Annemarie Terpstra gaat zich richten op concrete en werkbare oplossingen: “Ik wil meehelpen om de afstand tussen beleid en de dagelijkse praktijk te verkleinen. Door samenwerking en verbinding te zoeken tussen bedrijven en overheid, met concrete werkbare oplossingen als doel. Zodat ondernemerschap, groei, innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan voor een logistieke ‘top’ sector”.

Mariëlle van Spronsen

Het topteam van de topsector Logistiek wordt verder versterkt door Mariëlle van Spronsen, programma manager zakelijke verantwoordelijkheid bij PostNL. Zij was de afgelopen tijd al nauw betrokken bij de Topsector Logistiek als kwartiermaker ‘steden’ voor het nieuwe uitvoeringsprogramma 2020-2023 ‘Op weg naar een concurrerende en emissie loze logistiek in Nederland’. Mariëlle van Spronsen neemt de uitdaging aan: “Verduurzamen betekent innoveren: zaken anders organiseren en doen dan nu. Investeren in procesoptimalisatie. Ervoor zorgen dat dit haalbaar en realistisch is voor zowel de grote als kleine ondernemer, zie ik als mijn belangrijke uitdaging.”

Concurrerende en emissie loze logistiek

Boegbeeld Aad Veenman kiest voor een breed en divers topteam waarin alle aspecten van de logistiek verantwoord zijn. “Samen gaan we ons inzetten voor het verbeteren van de economische slagkracht en het verdienvermogen van de Nederlandse logistiek. Dit doen we door innovatie en de toepassing van nieuwe oplossingen in de logistiek te bevorderen. Daarnaast hebben we de ambitie om met logistiek een maximale bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen, vooral op het gebied van energie en verduurzaming.”

Topsector Logistiek

Nederland is toonaangevend in logistiek. Maar die toppositie is niet vanzelfsprekend. Nederland zal concurrerend moeten blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk. Binnen de Topsector Logistiek werken bedrijven, onderzoekers en overheden daarom samen aan nieuwe oplossingen voor een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Bovendien draagt de Topsector Logistiek met innovatieve oplossingen bij aan maatschappelijke uitdagingen zoals reductie van CO2-uitstoot, circulaire economie en bereikbaarheid. Zie voor meer informatie www.topsectorlogistiek.nl.