Mark van Koningsveld benoemd als vertegenwoordiger wetenschap bij Topsector Water & Maritiem

Per 1 januari 2020 is Mark van Koningsveld door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) benoemd tot vertegenwoordiger wetenschap van Topsector Water & Maritiem. Hij neemt daarmee het stokje over van Karel Luyben, die de positie sinds 2014 met veel betrokkenheid vervulde. De andere leden van het topteam Water & Maritiem zijn Annemieke Nijhof (boegbeeld), Titus Livius (rijkvertegenwoordiger) en Willem Buijs (MKB vertegenwoordiger).

Foto Mark van Koningsveld, nieuwe boegbeeld Water & Maritiem
©Topsector Water & Maritiem

Innovatie en de watersector

Mark van Koningsveld (45) begon zijn loopbaan aan de Universiteit Twente en WL|Delft Hydraulics (later Deltares). Zijn focus lag daar op de interactie tussen onderzoekers en eindgebruikers van onderzoek. In 2008 maakte Mark de overstap van Deltares naar waterbouwer Van Oord, waar hij onder andere actief was als environmental lead engineer en lid werd van het management team van EcoShape - Building with Nature. Ecoshape is een consortium dat zich richt op verduurzaming van de waterbouw. Naast duurzaamheid maakt Mark zich ook sterk voor digitale innovatie. In 2012 ontving hij de Dutch Data Prize voor zijn OpenEarth initiatief, een open platform met data en kennismanagement over water. Belangrijk voor nieuwe maritieme projecten die anders veel tijd kwijt zijn om de benodigde kennis en gegevens te verzamelen. In het verlengde hiervan is hij ook een van de initiatiefnemers van DigiShape, een consortium dat zich richt op versnelling van de digitalisering van de Nederlandse watersector. Sinds 2018 is Van Koningsveld deeltijdhoogleraar Havens en Scheepvaartwegen aan de Technische Universiteit Delft. 
Nederland is wereldwijd gidsland op het gebied van water. De watersector staat voor geweldige uitdagingen, samenhangend met een toenemende wereldbevolking, verschuivingen in handelsstromen, steeds sterker waarneembare effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging, grotere aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en nieuwe vormen van energie, en toenemende digitalisering. Als Nederlandse watersector hebben we een geweldige kennisbasis om Nederlandse, Europese en wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden. Door snel en effectief samen te werken kunnen we de veranderingen die op ons afkomen tijdig het hoofd bieden. Het is hiervoor  belangrijk dat overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. Ik ben trots dat ik hier als vertegenwoordiger van de wetenschap mijn steentje aan mag bijdragen.”, aldus Mark van Koningsveld.

Topsector Water & Maritiem

Water verbindt. Scheepvaart verbindt. Grote doorbraken komen van sleuteltechnologieën. Topsector Water en Maritiem draagt bij aan de maatschappelijke uitdagingen van nationale en internationale schaal. Omdat de wereld vraagt om slimme oplossingen die duurzaam werken. Water vormt bovendien een onmisbare schakel in de vraagstukken rond landbouw en voedsel, gezondheid, een veilige leefomgeving aan zee en veiligheid op zee. Ook in de energietransitie vormt water een belangrijke schakel als drager van thermische, golf en getijde energie. Met het circulair maken van onze waterketens bieden we perspectief op een toekomst waarin we watergebruik zo min mogelijk ten koste laten gaan van de kwaliteit van de leefomgeving. Zie voor meer informatie ook: https://www.topsectorwatermaritiem.nl