Tien uitdagingen voor bloeiende onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

Er zijn tien veelvoorkomende uitdagingen om te komen tot bloeiende onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. Deze tien uitdagingen zijn onder andere een lange termijn blik en samenhang bij investeringen in onderzoek en innovatie; financiering voor startups en scale-ups: vroege fase financiering en doorgroei; het organiserend vermogen van ecosystemen en verbindingen tussen ecosystemen. Daarnaast is het ontwikkelen, aantrekken en behoud van toptalent van belang.

Dit staat in de brief Kabinetsstrategie ‘Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’, die de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven 30 oktober 2020 hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil bestaande ecosystemen versterken en nieuwe toonaangevende ecosystemen stimuleren, die zich richten op sleuteltechnologieën en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De strategie biedt een gedeeld kader, een gezamenlijke taal, voor onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. Ook beschrijft de strategie het landschap van ecosystemen in Nederland en de uitdagingen waar ecosystemen voor staan. Daarnaast biedt deze handvatten voor voorstellen voor het Nationaal Groeifonds op het terrein R&D en innovatie, inspiratie voor andere instrumenten, en de aankondiging van een learning community voor het delen van lessen en het stimuleren van verbindingen tussen ecosystemen.

Tien uitdagingen voor onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

  1. Lange termijn blik en samenhang bij investeringen in onderzoek en innovatie
  2. Investeringen in onderzoeks- en testfaciliteiten
  3. Financiering voor startups en scale-ups: vroege fase financiering en doorgroei
  4. Betrekken van gebruikers bij onderzoek en innovatie en marktcreatie
  5. Vaardigheden en absorptiecapaciteit in het mkb
  6. Ontwikkelen, aantrekken en behoud van toptalent
  7. Versterken van kennisoverdracht en het valorisatieproces voor meer impact
  8. Organiserend vermogen van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen
  9. Verbindingen tussen ecosystemen
  10. Eerder in het proces aandacht besteden aan wet- en regelgeving

De strategie is ook in het Engels beschikbaar:
Dutch Strategy to Strengthen Research and Innovation Ecosystems’