Nieuwe toepassingen waterstof bij InnovatieExpo 2021

TNO/FME presenteren activiteitenagenda aan Minister van ‘t Wout

Nederland in een voortrekkersrol op gebied van de inzet van waterstof. Met die doelstelling wordt tijdens de InnovatieExpo2021 op donderdag 8 april, een door TNO en FME opgestelde Actieagenda aan de minister van Economische Zaken en Klimaatbeleid overhandigd.

Beeld: ©TNO

Waterstof is een onmisbare schakel in de energietransitie met toepassingen in meerdere sectoren. Reden voor de InnovatieExpo2021 om de innovaties op dit terrein een breed podium te bieden. In verschillende onderdelen van het programma komt waterstof aan bod. Onder andere tijdens de werksessie van prof. Ad van Wijk; ‘Waterstof, van theorie naar praktijk.’

TNO en FME lanceren een platform voor Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met technologie voor elektrolysers. Director Eindhoven Institute for Renewable Energy systems Richard van de Sanden overhandigt aan minister van ’t Wout een actie-agenda die aangeeft hoe de kansen voor de Nederlandse maakindustrie kunnen worden benut. Van de Sanden gaat namens de TU/e tevens met studenten in gesprek over innovaties op gebied van waterstof.

Mogelijkheden waterstof groter dan algemeen bekend
Waterstof staat al lange tijd in het middelpunt van de belangstelling. In het Klimaatakkoord zijn er met vele stakeholders ambitieuze afspraken gemaakt gericht op innovatie, kostenreductie en opschaling. In de Kabinetsvisie Waterstof van vorig jaar committeert de rijksoverheid zich aan het tijdig regelen van de randvoorwaarden.

‘Het onderwerp waterstof gaat niet alleen over een energiedrager die nodig is voor het maximaal integreren van hernieuwbaar energie, maar ook over technologieën waarmee waterstof breed kan worden toegepast. De ontwikkelingen op dat vlak gaan heel snel, steeds meer bedrijven en kennistellingen in Nederland gaan hier mee aan de slag. Dat laten we graag zien tijdens de InnovatieExpo2021.’, aldus Han Feenstra, programmaleider waterstof van het Ministerie van EZK.

Volg alle gesprekken 8 april live via: www.innovatieexpo2021.nl