Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem lanceren digitaal magazine 'Innovaties met maatschappelijke impact'

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem lanceren het digitaal magazine 'Innovaties met maatschappelijke impact' met een aantal voorbeelden van topsectorprojecten met een maatschappelijke impact.

Voor de laatste kennis en innovaties op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en water kijkt de wereld vaak naar Nederland. Logisch, want de Nederlandse kennisinfrastructuur, de vooraanstaande positie van het bedrijfsleven en de intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden leveren al jaren prachtige innovaties op die antwoord geven op grote maatschappelijke issues op het gebied van voedsel, leefomgeving, klimaat, energie, water en duurzaamheid.

In het zojuist verschenen magazine belichten de topsectoren een aantal door hen gesteunde projecten die impact maken in de maatschappij. Van innovatieve daken die het klimaat in steden reguleren tot aan nieuwe methodes om voedselverspilling tegen te gaan en van klimaatneutrale kassen tot aan slim gebruik van zelf-opgewekte energie op boerderijen.