Kennis- en InnovatieConvenant partners handhaven budgetten 2021

De 30 publieke en private partijen die samenwerken in het KIC handhaven hun budgetten voor publiek-private samenwerking in 2021.

Zo blijkt uit de voorgenomen inzet van middelen in het KIC 2021: circa 2 miljard van private en circa 3 miljard van publieke partijen. Eind dit jaar wordt het KIC tussentijds geëvalueerd en opnieuw voor 2022-2023 overeengekomen.

U kunt de KIC tabel 2021 hier downloaden.