Save The Date: 8 juni – Digitale Werkconferentie Missiegedreven innovatie in de praktijk

Op dinsdag 8 juni van 9:00 tot 11:00 uur organiseert de Human Capital Agenda Topsectoren de digitale werkconferentie Missiegedreven innovatie in de praktijk.

Het speelveld van samenwerkingsverbanden van bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties, adviseurs en burgers voor missiegedreven innovatie in de zogenoemde Innovatiehelix is breed. In tal van labs, centers en hubs wordt samengewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

In de Innovatiehelix kennen de Topsectoren ook een scala aan samenwerkingsvormen, zoals ‘Learning Communities' (verbinden leren-werken-innoveren) voor goed opgeleide talenten (combineren leren-werken-innoveren), 'Fieldlabs' om het innovatie-vermogen van mkb-bedrijven te versterken en regionale innovatie-ecosystemen voor het opschalen van maatschappelijk verdienvermogen.

Doel Werkconferentie

Feitelijk werken alle partijen in de Innovatiehelix aan dezelfde opgave: Nederland wendbaar, weerbaar, vitaal en gezond houden. Samenwerking kan dit versterken en transities versnellen. Hier is nog veel te winnen. Tijdens de werkconferentie wordt daarom verkend hoe het speelveld eruit ziet en hoe de verschillende initiatieven zich tot elkaar verhouden. Met als streven dat we onderscheid en overlap beter begrijpen en synergie weten te creëren.

Programma

De werkconferentie wordt ingeleid door drie sprekers, ieder met een verschillend perspectief op de samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties, adviseurs en burgers. Daarna volgt een mix van plenaire- en groepsdiscussies.

Het definitieve programma publiceert de HCA Topsectoren binnenkort op haar website en het HCA Topsectoren LinkedIn-kanaal

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen op de website van de Human Capital Agenda Topsectoren. Op de ochtend van de werkconferentie ontvangt u dan een e-mail met toegangslink.