Jacqueline Vaessen nieuw boegbeeld van Topsector Chemie

Jacqueline Vaessen is door staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) benoemd tot boegbeeld van Topsector Chemie. Zij is met ingang van 1 september 2021 de opvolger van Emmo Meijer die deze rol ruim 4 jaar heeft vervuld. Vaessen is tevens general manager van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur. Beide functies zal ze combineren.

BB Chemie  Jacqueline  Vaessen
Beeld: ©Hannah van der Bijl

Passie voor de energietransitie

Jacqueline Vaessen heeft chemische technologie gestudeerd en begon haar werkzame leven als technoloog bij Shell in Moerdijk. In 1996 stapte zij over naar Syntens, het toenmalige innovatie instrument van Economische Zaken. In 2004 startte zij haar eigen bedrijf en was jarenlang actief in promotie van techniek en verbeteringen in het mbo-onderwijs. Tevens was zij en aantal jaren verbonden aan een ingenieursbureau dat zich richtte op de verduurzaming van de industrie. In 2015 werd zij lid van Provinciale Staten in Utrecht als woordvoerder energie en economie. In 2018 startte zij in haar huidige functie als general manager van Nexstep. Binnen Nexstep nam zij samen met TNO het initiatief voor de eerste offshore waterstofproductie op een bestaand platform. Ook bereidde ze met haar team een eerste tender voor waarin zes operators gezamenlijk putten zullen gaan ontmantelen, een wereldwijde primeur.

Haar achtergrond, kennis en ervaring binnen de olie- en gasindustrie maken haar inzet en ervaring zeer waardevol voor een gezonde toekomst van deze Topsector.

Jacqueline Vaessen kijkt er enorm naar uit om als boegbeeld van Topsector Chemie aan de slag te gaan: “Het voelt een beetje als thuiskomen in de sector waar ik ooit mijn werkzame leven begon. Er liggen heel veel uitdagingen en kansen voor de sector, zoals verduurzaming van de sector, de energietransitie en circulariteit. Ik kijk er naar uit om dat samen met het Topteam op te gaan pakken”.

Samenwerking als basis

Scheidend boegbeeld Emmo Meijer heeft zich met buitengewoon veel inzet hard gemaakt voor een Topsector die prioriteit geeft aan verduurzaming van de chemische bedrijvigheid. Dit resulteerde in onder meer nationale platforms voor duurzame materialen, recycling van plastics, elektrochemische conversie en de circulaire economie. Succesvolle groeifondsvoorstellen in een cross-sectorale samenwerking bouwen hierop voort. Op EU- niveau zal hij zich met een aantal van deze thema’s blijven bezighouden.

Innovatieve chemie

In de categorieën basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance- materialen hoort Nederland tot de wereldwijde top.

Topsector Chemie is één van de tien Topsectoren waarmee het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke initiatieven bijdragen aan het oplossen van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen en het verzilveren van de bijbehorende economische kansen. De chemie richt zich op diverse missies binnen de door het kabinet vastgestelde missiethema’s Energietransitie & duurzaamheid, Landbouw, water & voedsel en Gezondheid & zorg.

De uitdagingen reiken zo ver dat Topsector Chemie samenwerking in de Innovatiehelix tot stand brengt tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en in toenemende mate eindgebruikers. Deze samenwerking in de Innovatiehelix draagt in belangrijke mate bij aan de stimulering van publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling van duurzame producten, hernieuwbare grondstoffen, schone productiemethoden en slimme materialen.

De wereld heeft te maken met het probleem dat grondstoffen opraken of niet eenvoudig beschikbaar zijn. De chemische sector wil daarom ook de komende decennia een leidende en rol nemen in de overgang naar een zoveel mogelijk circulaire economie met een optimale grondstoffenefficiëntie en minimale ecologische voetafdruk.