Denkers die doen. In gesprek met ondernemende wetenschappers

Nieuwe interviewreeks Innovation Origins en Techleap.nl

In bijna ieder vakgebied staat de Nederlandse wetenschap in de wereldtop. Het omzetten van deze wetenschap in kansrijke oplossingen voor onze samenleving en economie is belangrijker dan ooit en er komt veel bij kijken. 

In de serie ‘Ondernemende Wetenschappers’ komen onderzoekers aan het woord met een sterke ondernemersgeest die hun ervaringen en visie graag delen met de buitenwereld. Sommigen hebben zelf een start-up opgericht, anderen inspireerden collega’s tot ondernemerschap of dragen er op een andere manier aan bij dat kennis en technologie van Nederlandse bodem doorstroomt naar de markt. De serie is een initiatief van Techleap.nl in samenwerking met Innovation Origins.

Maarten Steinbuch, Hoogleraar Systems and Control aan de TU Eindhoven, trapt de serie af. Al vroeg in zijn carrière besloot hij één dag per week te wijden aan ondernemerschap en in die uren zijn eigen geld te gaan verdienen. Steinbuch zegt over de meerwaarde van ondernemen ‘’Ondernemerschap, zelfs parttime, maakt onderzoekers beter in het luisteren naar industrie en maatschappij, het begrijpen van hun behoeften en het effectief samenwerken aan open innovatie die waarde en impact creëert.’’

Naast Steinbuch zullen wetenschappers Peter Rem (TU Delft), Miao Chien (Erasmus Medisch Centrum), Ernst van den Ende (WUR), Hans Clevers (Universiteit Utrecht), Hamed Sadeghian (TU Eindhoven) en Eveline Crone (Erasmus Universiteit Rotterdam) hun ervaringen delen.

De interviews beschrijven hoe elke wetenschapper vanuit het vakgebied waarin hij of zij bezig is, een eigen weg heeft gevonden in het combineren van wetenschap en ondernemerschap. Hun praktijkvoorbeelden zijn inspirerend en geven inzicht hoe we aan het ‘Nederlands denken’ nóg meer waarde kunnen geven.

De interviews zullen de komende weken één voor één op de communicatiekanalen van Innovation Origins en andere kennispartners verschijnen en worden aan het eind van de rit in boekvorm gebundeld.

Van Science naar Impact
Sinds valorisatie een kerntaak van universiteiten is geworden, zijn er grote stappen gezet op het gebied van publiek-private samenwerkingsverbanden en ondernemerschap. Techleap.nl wil samen met experts onderzoeken welke verdere stappen Nederland nog kan maken en hoe we ook op dit gebied tot de wereldtop kunnen gaan behoren.

Meer over de serie
De komende maanden zal Techleap.nl  in samenwerking met diverse partners  publicaties over het valorisatie-thema naar buiten brengen. De serie ‘’Ondernemende Wetenschappers’’ is het eerste initiatief om de discussie over dit thema op te starten. Het doel van de serie is andere wetenschappers te inspireren en inzichten te krijgen vanuit de praktijk. Om uit de persoonlijke ervaringen van de wetenschappers ook algemene lessen te trekken, eindigt elk interview met een drietal take- aways of vragen. 

Bron: Techleap en Innovation Origins