Frits Grotenhuis nieuwe directeur Team dutch digital delta (ICT)

Dr. Frits Grotenhuis is per 1 november 2021 directeur van Team dutch digital delta (Topteam ICT). In deze functie is hij onder meer verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en monitoren van de sleuteltechnologieën die de ICT onderscheidt. Binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid zet Team dutch digital delta in op ICT-technologieën die vergaand effect hebben op de maatschappij en economie, zoals AI, Blockchain, Big Data, Cybersecurity en Future Network Services. 

Frits Grotenhuis nieuwe directeur Team dutch digital delta  nieuwe directeur Team dutch digital delta
Beeld: ©Team dutch digital delta
Frits Grotenhuis

Frits Grotenhuis volgt Fred Boekhorst op, die deze rol sinds 1 oktober 2018 vervult. “Met groot vertrouwen geef ik het stokje over aan Frits Grotenhuis. De afgelopen jaren heeft Team dutch digital delta met succes gewerkt aan het vormen van coalities op ICT-sleuteltechnologieën. Met zijn jarenlange ervaring en waardevolle netwerk is Frits de juiste man om deze rol van het team verder uit te bouwen,” aldus Fred Boekhorst.

Frits Grotenhuis
Frits Grotenhuis brengt tientallen jaren ervaring mee in het veld van ICT en op het gebied van publiek-private samenwerking. Zijn ervaring binnen het bedrijfsleven (KPMG, Philips), overheden (Ministeries OCW, EZK) en kennisinstellingen (RuG, TU/e) dragen daaraan bij. Zo heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van nationale ICT-Innovatieplatforms voor het voormalige NWO-regieorgaan ICTRegie en is hij betrokken geweest bij nationale innovatieprogramma’s zoals Service Innovation and ICT. Ook is Frits eerder werkzaam geweest binnen het topsectorenbeleid, onder andere in de rol van interim-directeur voor de Topsector Creatieve Industrie. Verder heeft Frits gewerkt voor de Nederlandse AI Coalitie, Commit2Data en de Dutch Blockchain Coalition, enkele belangrijke dossiers voor de Topteam ICT.

Frits Grotenhuis: “Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen, waaraan de dutch digital delta een substantiële bijdrage kan leveren. Ik heb erg veel zin aan de slag te gaan als directeur en samen met onze achterban en partners daaraan bij te dragen. Daarin bouw ik voort op de stevige basis die Fred Boekhorst heeft gelegd”.

Meer informatie over Team dutch digital delta: https://dutchdigitaldelta.nl