Nederland en Duitsland werken samen aan innovatieve en duurzame industrie

Op 21 januari is het Duits-Nederlandse innovatiepact door overheid en bedrijfsleven ondertekend. Het pact moet zorgen voor een intensievere samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het terrein van een innovatieve en duurzame industrie. Belangrijke thema’s zijn onder andere, de energietransitie, smart industry, mobiliteit, zorg en de sleuteltechnologieën. Het pact is vanuit Duitse zijde door minister van Economische Zaken Peter Altmaier en de Duitse industriefederatie BDI ondertekend. Vanuit Nederlandse is de overeenkomst ondertekend door Minister Kaag (BHOS), staatssecretaris Keijzer (EZK) Ingrid Thijssen (VNO-NCW), Ineke Dezentjé-Hamming (FME en Smart Industry) en Marc Hendrikse (Topsector High Tech Systems & Materials).

Innopaktdeal Nederland Duitsland

Minister van BHOS Sigrid Kaag: "Samenwerking bij innovatie en technologie is essentieel om onze concurrentiepositie te versterken en te werken aan een groene en duurzame groei. Met dit Duits-Nederlandse pact verstevigen we dus meer dan onze handelsrelatie: we werken ook gezamenlijk aan innovatieve en technologische oplossingen. Daar worden we beide wijzer van, en de voordelen reiken bovendien verder dan onze eigen grenzen. De hele EU kan profiteren en krijgt daarmee een sterkere positie op het wereldtoneel."

Staatssecretaris van EZK Mona Keijzer: "In Nederland zien we innovatie als het zoeken naar slimme oplossingen voor de grootste maatschappelijke uitdagingen. De samenwerking met Duitse partners - met hun kennis en ervaring - maakt die oplossingen nóg innovatiever. Onze landen werken al veel samen en ondertekening van het Innovatie- en het Technologiepact zal dit nog een extra boost geven. We gaan daar meteen mee aan de slag: een Duits-Nederlands fieldlab voor Smart Industry gaat duizenden Nederlandse en Duitse mkb-bedrijven helpen om hun productie slimmer en efficiënter te maken."

FME, VNO-NCW en Topsector HTSM: “Duitsland en Nederland zijn van oudsher belangrijke handelspartners met nauwe economische banden. Met dit Duits-Nederlandse pact ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen Duitse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Zo kunnen zij samen technologische en innovatieve oplossingen vinden voor de grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van digitalisering, duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid. Van groot belang, want technologie in de zorg redt mensenlevens, technologie zorgt voor snelle en veilige voedselproductie. En geen enkele doelstelling in de energietransitie wordt gehaald zonder nieuwe technologie”.

Achtergronden

Met dit pact is de volgende stap gezet in de economische relatie tussen beide landen: van handelspartners tot sterke innovatiepartners. Hierin zullen Duitsland en Nederland in de toekomst nog intensiever met elkaar moeten samenwerken -om gezamenlijk met andere EU-lidstaten- de grote economische uitdagingen van deze tijd aan te gaan en innovatieve wereldspelers te blijven. Met het pact worden alle relevante spelers uit de politiek en het bedrijfsleven aan één tafel samengebracht om de mogelijkheden voor bilaterale en pan-Europese innovatieprojecten met elkaar te bespreken. Zo is op dezelfde dag het eerste Duits-Nederlandse Fieldlab “Artificial Intelligence for Digital Twins (AI4DT) geopend en is er 5 februari aanstaande al een Nederlands-Duitse waterstofdag. Op dit evenement wordt de ontwikkeling van een waterstofeconomie aan weerszijden van de grens gestimuleerd.

Het Innovatiepact bouwt voort op het Duits-Nederlandse regeringsoverleg, dat op 2 oktober 2019 in Berlijn plaatsvond.