Ronald Paul wordt nieuw boegbeeld Topsector Logistiek

Ronald Paul wordt per 1 januari 2024 boegbeeld van de Topsector Logistiek. Hij wordt benoemd door minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en volgt Aad Veenman op, die deze positie sinds 2012 vervulde.

Ronald Paul, boegbeeld Topsector Logistiek

Ronald Paul

Ronald Paul (1960) was van 2012 tot en met 2020 Chief Operating Officer (COO) van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarvoor was hij vanaf 2004 directeur van het Project Maasvlakte2. Verder bekleedde Paul diverse nevenfuncties in de logistieke wereld en werd in 2010 uitgeroepen tot Havenman van het Jaar. 

Ik kijk er zeer naar uit mij in te zetten als boegbeeld van de Topsector Logistiek. De logistieke sector is een drijvende kracht achter de Nederlandse economie en zal zich continue moeten blijven vernieuwen om dat ook te blijven. Hier maak ik mij graag hard voor. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat er in het logistieke denken nog talloze onontdekte oplossingen schuilen voor de maatschappelijke uitdagingen in het missiegedreven Innovatiebeleid., aldus Ronald Paul

Logistiek: de drijvende kracht achter onze handelsnatie

Aad Veenman heeft zich als boegbeeld Topsector Logistiek sinds 2012 ingezet voor de versterking van de innovatiekracht, de internationalisering en de opschaling van kennis in de logistieke sector. Veenman gaf sturing aan de meerdere uitvoeringsprogramma’s, legde de basis voor het uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar en positioneerde de Topsector Logistiek in het missiegedreven Innovatiebeleid. Veenman was ook geruime tijd boegbeeld van Human Capital voor alle topsectoren.

Nederland is een sterk internationaal gerichte handelsnatie. Logistiek is een randvoorwaarde voor alle productie, import en export van en voor Nederland, een enabler pur sang. Om onze wereldwijde koppositie te behouden is innovatiekracht nodig. Alleen dan kunnen  we de uitdagingen van de toekomst, zoals verduurzaming, verstoringen in waardenketens en krapte op de arbeidsmarkt, het hoofd moeten bieden. Ik ben zeer verheugd dat ik het stokje aan Ronald kan overdragen en bedank iedereen voor de inzet en prettige samenwerking in de afgelopen jaren in de fantastische wereld van Logistiek., blikt Aad Veenman terug

Topsector Logistiek

De Topsector Logistiek is één van de tien topsectoren waar het bedrijfsleven en kennisinstellingen bijdragen aan de innovatiekracht van Nederland. Bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen om aan een concurrerende, veilige en emissieloze logistiek. Hiervoor wordt gewerkt in diverse missieteams en de vier stuurgroepen; Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen, Multimodale Corridors, Stadslogistiek en Supply Chains.