Financiering

Nieuwe uitvindingen, producten, diensten en concepten vragen om ondernemers met lef en pioniersgeest, die niet bang zijn om hun nek uit te steken. Ondernemerschap is daarom een speerpunt voor alle topsectoren. Daarvoor is voldoende ruimte en financiering nodig. Het rondkrijgen van de benodigde financiering is niet vanzelfsprekend. Het is van belang dat ondernemers gebruik kunnen maken van regelingen, die innovatie en ondernemerschap bevorderen.

Regelingen

De regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken zijn onderverdeeld in:

  • Fiscale voordelen
  • Financiering en garanties
  • Adviesdiensten

Op Ondernemersplein vindt u alle ondernemerszaken, zoals vergunningen, subsidies, bedrijfsinformatie, tools en innovatie.

In de subsidiewijzer van RVO vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. 

Een voorbeeld van een subsidie is de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Via de MIT wordt geld beschikbaar gesteld om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Op Volginnovatie.nl kunt u zien welke bedrijven door EZK financieel ondersteund zijn.

Ondernemers hebben behoefte aan kennis, informatie en contacten.
Higherlevel.nl is een virtuele ontmoetingsplaats waar ondernemers en experts uit zowel de private als de publieke markt elkaar helpen.
Zie ook de RVO website voor kennis over en financiering van projecten voor kansen in ontwikkelingslanden.