Topsectoren Internationaal

Nederland verdient een groot deel van zijn geld in het buitenland. Qua oppervlakte is Nederland weliswaar een klein land (133e), maar als economie hoort Nederland bij de top 20 van de wereld.

Concurrerend

 • Nederland is de meest concurrerende economie in Europa en de 4e concurrerende economie ter wereld (2019, Global Competitiveness Index van het World Economic Forum)
 • Nederland is de vierde innovatieve economie ter wereld (2019, Global Innovative Index van o.a. Cornell University)
 • Nederland is zesde grootste exporteur van goederen ter wereld (2018, CIA World Factbook)

Door een gunstige ligging binnen Europa, grote zee- en luchthavens, een sterke digitale en fysieke infrastructuur is Nederland een goede springplank van en naar het buitenland. Voor de topsectoren is het belangrijk om met buitenlandse partijen samen te werken. Dit geeft Nederlandse bedrijven toegang tot internationale kennis en exportmogelijkheden.

Ondernemers in Nederland

Ondernemers in Nederland zoeken onafgebroken naar oplossingen. Op technisch gebied, maar ook maatschappelijk. Ze pionieren, leveren maatwerk en verbinden inhoudelijke kennis aan elkaar. Ook als ze daarvoor over sectorgrenzen moeten kijken. De Nederlandse manier van werken is samen te vatten in drie kernbegrippen:

 • Open: we waarderen vrijheid, transparantie en duidelijkheid
 • Vindingrijk: we zoeken naar innovatieve en pragmatische oplossingen
 • Inclusief: we zoeken naar win-win-win door samenwerking met iedereen die iets toe te voegen heeft. Het maakt niet uit of we daarvoor over de sectorgrens of landgrens heen moeten.

Deze eigenschappen zijn terug te leiden naar de Nederlandse geschiedenis en de constante dreiging van water. Om droge voeten te houden, moesten bedrijven, wetenschappers en overheden uit nood samenwerken. Samenwerking zit daardoor diepgeworteld in de Nederlandse cultuur. Mede dankzij deze manier van werken is Nederland internationaal koploper op het gebied van landbouw, logistiek, water, fotonica, medische robotica en halfgeleiders. In de overtuiging dat wereldwijde uitdagingen alleen gezamenlijk zijn aan te pakken, zetten topsectoren zich daarom in voor internationale kennisdeling, innovatie en samenwerking.

In dat opzicht lijkt het Nederlandse missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid op de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 wereldwijde doelen voor een beter leefbare wereld in 2030 zijn een kompas voor grote uitdagingen zoals armoede, gezondheid, onderwijs, klimaat en economische groei. Verspreid over de wereld werken steeds meer overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen om deze doelen op tijd te bereiken. Dat levert niet alleen duurzame oplossingen op, maar ook een interessant en internationaal verdienmodel voor bedrijven.

"Solving Global Challenges Together" - Nederland zet zich als partner in om samen de Sustainable Development Goals (SDG's) te behalen.

Topsectoren zijn op verschillende manieren internationaal actief:

 • Economische diplomatie via (handels en innovatie)missies in het buitenland;
 • Strategische beurzen, zoals de Hannover Messe, World Expo, CES, etc.
 • Het Innovatie Attaché Netwerk helpt innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheden contacten te leggen en samen te werken in het buitenland. Het Innovatie Attaché Netwerk richt zich op maatschappelijke vraagstukken en sleuteltechnologieën, met de topsectoren als belangrijk netwerk.
 • Met Nederland Branding worden topsectoren onder de Nederlandse vlag gepresenteerd in het buitenland.
 • Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) brengt Nederland als vestigingsplaats onder de aandacht bij buitenlandse bedrijven. De sterke clusters en samenwerking van de topsectoren dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Nederland.