Holland Trade

Introduction: The Netherlands is one of the twenty largest economies in the world and is a leading global knowledge economy. In times of global, social and economic challenges, the Dutch find ways of how innovation and entrepreneurship can continue to grow.In order to remain a leader in solving global challenges, the Dutch focus lies on measures for all businesses and nine key sectors in particular. More information "Holland Trade & Invest.

Nederland blinkt wereldwijd uit met de negen topsectoren. Internationale profilering krijgt veel aandacht in het Nederlandse bedrijvenbeleid, omdat er veel geld wordt verdiend in het buitenland. Daarnaast is het uiterst belangrijk om met buitenlandse partijen samen te werken in internationale kennis- en innovatieclusters. Dit brengt nieuwe kennis, voorkomt dubbel onderzoek en biedt kansen voor nieuwe exportmogelijkheden.

Sustainable Urban Delta

Megasteden zijn de voornaamste aanjagers van economische groei. Nederland kent geen megastad maar is wel één groen, waterrijk, stedelijk netwerk. Om wereldwijd concurrerend te zijn, moeten we inzetten op onze agglomeratievoordelen en op innovatie. Er is internationaal vraag naar de kennis die we als stedelijke delta hebben opgebouwd en de innovaties die we ontwikkelen.

Internationaal wordt er op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de topsectoren. Zo wordt de Nederlandse economische diplomatie via (handels)missies uitgebreid, organiseert Holland High Tech samen met partnerorganisaties gezamenlijke activiteiten op strategische beurzen en krijgen de Nederlandse topsectoren met Holland Branding de volle aandacht in het buitenland. Op de website van Holland Trade and Invest (Engels) staat alle informatie.