Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de negen topsectoren. Er zijn veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers.

Een leven lang ontwikkelen

Met 20 pilots en 100 partijen (ondernemers, overheden, onderwijs, e.a.) hebben de Topsectoren het belang van doorgaande ontwikkeling van mensen in kaart gebracht. In het advies ‘Learning Communities 2018 – 2021’  pleiten de topsectoren voor de doorontwikkeling van publiek private samenwerkingen tot learning communities waarin leren, werken en innoveren samengaan. Dit is nodig om maatschappelijke uitdagingen goed aan te kunnen gaan en economische kansen te verzilveren.  Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, zegt hierover ’Topsectoren zien in Learning Communities een instrument waarin werken, leren en innoveren verbonden zijn, en hiermee mensen te enthousiasmeren om hun kennis, vaardigheden en talent verder te ontwikkelen.’

Lees ook:

De onderzoeksagenda learning communities: een uitwerking van toekomstige onderzoeksvragen.

De investeringsagenda; samen zetten we de volgende stap.

Leren door te doen: 20 vernieuwende initiatieven uitgelicht .

Het nieuwsbericht Banenmotor innovatieve Topsectoren vergt learning communities

Sectorale Human Capital Agenda's

Iedere topsector heeft een Human Capital Agenda; een actieplan om te investeren in zittend en toekomstig personeel. Al deze agenda's bevatten onder andere een analyse van de behoefte aan Human Capital in de sector, een visie van de topsector op het onderwijs -van vmbo tot wo- en afspraken over bijdragen van onderwijs en bedrijfsleven aan de uitvoering van de Human Capital Agenda.

Overkoepelende Human Capital Roadmap

Voor de topsectoroverstijgende thema's zoals het opleiden en aantrekken van talentvolle werknemers is in mei 2015 een start gemaakt met de overkoepelende HC Roadmap, geïnitieerd door de boegbeelden van de topsectoren samen met VNO-NCW. 

Ga voor de drie publicaties van Actielijn 1 :

1. Versterken samenwerking Centra en TKI's

2. De praktijk is de ultieme cross-over

3. Ontwikkeling en potentie van practoraten in het MBO

Voor de gezamenlijke agenda ga naar: Human Capital Roadmap (2016-2020)

De Roadmap HCA 2016-2020 kent 4 actielijnen:

  1. Onderwijs & Innovatie
  2. Leven Lang Blijven Leren
  3. Internationalisering
  4. Imago- & Instroombevordering