Human Capital

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de negen topsectoren. Er zijn dus veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers.

Sectorale Human Capital Agenda's

Iedere topsector heeft een Human Capital Agenda; een actieplan om te investeren in zittend en toekomstig personeel. Al deze agenda's bevatten onder andere een analyse van de behoefte aan Human Capital in de sector, een visie van de topsector op het onderwijs -van vmbo tot wo- en afspraken over bijdragen van onderwijs en bedrijfsleven aan de uitvoering van de Human Capital Agenda.

Overkoepelende Human Capital Roadmap

Maar er blijken ook veel topsectoroverstijgende thema's te zijn als het gaat om het opleiden en aantrekken van talentvolle werknemers. In mei 2015 is daarom een start gemaakt van deze overkoepeling, geïnitieerd door de boegbeelden van de topsectoren samen met VNO-NCW. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de gezamenlijke Human Capital Roadmap (2016). De Roadmap fungeert als hefboom richting andere partijen (privaat en publiek) om zich in dezelfde richting te bewegen. Zo werken de topsectoren samen aan hun missie.