Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de negen topsectoren. Er zijn dus veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers.

Een leven lang ontwikkelen

Met 20 pilots en 100 partijen (ondernemers, overheden, onderwijs, e.a.) hebben de Topsectoren het belang van doorgaande ontwikkeling van mensen in kaart gebracht. In het advies ‘Learning Communities 2018 – 2021’  pleiten de topsectoren voor de doorontwikkeling van publiek private samenwerkingen tot learning communities waarin leren, werken en innoveren samengaan. Dit is nodig om maatschappelijke uitdagingen goed aan te kunnen gaan en economische kansen te verzilveren.  Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, zegt hierover ’Topsectoren zien in Learning Communities een instrument waarin werken, leren en innoveren verbonden zijn, en hiermee mensen te enthousiasmeren om hun kennis, vaardigheden en talent verder te ontwikkelen.’

Lees ook:

De onderzoeksagenda learning communities: een uitwerking van toekomstige onderzoeksvragen.

De investeringsagenda; samen zetten we de volgende stap.

Leren door te doen: 20 vernieuwende initiatieven uitgelicht .

Het nieuwsbericht Banenmotor innovatieve Topsectoren vergt learning communities

Sectorale Human Capital Agenda's

Iedere topsector heeft een Human Capital Agenda; een actieplan om te investeren in zittend en toekomstig personeel. Al deze agenda's bevatten onder andere een analyse van de behoefte aan Human Capital in de sector, een visie van de topsector op het onderwijs -van vmbo tot wo- en afspraken over bijdragen van onderwijs en bedrijfsleven aan de uitvoering van de Human Capital Agenda.

Overkoepelende Human Capital Roadmap

Maar er blijken ook veel topsectoroverstijgende thema's te zijn als het gaat om het opleiden en aantrekken van talentvolle werknemers. In mei 2015 is daarom een start gemaakt van deze overkoepeling, geïnitieerd door de boegbeelden van de topsectoren samen met VNO-NCW. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de gezamenlijke Human Capital Roadmap (2016). De Roadmap fungeert als hefboom richting andere partijen (privaat en publiek) om zich in dezelfde richting te bewegen. Zo werken de topsectoren samen aan hun missie.