Innovatie is voor Nederland van essentieel belang. Niet alleen blijft onze toppositie in de wereld behouden, maar door innovatie kunnen belangrijke sectoren in de maatschappij zich verder ontwikkelen. Nederland wordt bijvoorbeeld steeds meer een internationale proeftuin voor ICT, windenergie en slimme zaden voor ontwikkelingslanden. Internationale bekendheid hadden we al met onze wereldberoemde Deltawerken.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

Om innovatie te stimuleren zijn er binnen de negen topsectoren Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. Deze TKI's stimuleren publiek-private samenwerkingsprojecten. In de TKI’s zoeken ondernemers en wetenschappers van de negen topsectoren samen naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen.

TKI's per topsector

TKI Agri & Food  
TKI Chemie  
TKI Creatieve Industrie  
TKI's Energie TKI Biobased Economy

 

TKI Energie & Industrie
  TKI Gas
  TKI Urban Energy
  TKI Wind op Zee
TKI High Tech Systemen & Materialen  
TKI Life Sciences & Health  
TKI Logistiek  
TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen  
TKI's Water & Maritiem TKI Deltatechnologie
  TKI Maritieme Technologie
  TKI Watertechnologie

 

Zie ook

  • Open House (Engelse website) Open House is een vanuit ID&T geïnitieerd platform dat als primair doel heeft om innovatieve ideeën te laten uitgroeien tot succesvolle ondernemingen.