Innovatie is voor Nederland van essentieel belang. Niet alleen blijft onze toppositie in de wereld behouden, maar door innovatie kunnen belangrijke sectoren in de maatschappij zich verder ontwikkelen. Nederland wordt bijvoorbeeld steeds meer een internationale proeftuin voor ICT, windenergie en slimme zaden voor ontwikkelingslanden. Internationale bekendheid hadden we al met onze wereldberoemde Deltawerken.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

Om innovatie te stimuleren zijn er binnen de negen topsectoren Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. Deze TKI's stimuleren publiek-private samenwerkingsprojecten. In de TKI’s zoeken ondernemers en wetenschappers van de negen topsectoren samen naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen.

Bekijk hier de Nederlandse kennis- en innovatieagenda’s voor 2018-2021 gericht op maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën.  Klik hier voor de Nederlandse kennis- en innovatiecontracten voor 2018-2019.

TKI's per topsector

TKI Agri & Food
TKI Chemie
TKI Creatieve Industrie
TKI's Energie TKI Biobased Economy
TKI Energie & Industrie
TKI Gas
TKI Urban Energy
TKI Wind op Zee
TKI High Tech Systemen & Materialen
TKI Life Sciences & Health
TKI Logistiek
TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
TKI's Water & Maritiem TKI Deltatechnologie
TKI Maritieme Technologie
TKI Watertechnologie

Zie ook

  • Open House (Engelse website) Open House is een vanuit ID&T geïnitieerd platform dat als primair doel heeft om innovatieve ideeën te laten uitgroeien tot succesvolle ondernemingen.