Innovatie

Innovatie is voor Nederland van essentieel belang. Niet alleen blijft onze toppositie in de wereld behouden, maar door innovatie kunnen belangrijke sectoren in de maatschappij zich verder ontwikkelen. Nederland wordt bijvoorbeeld steeds meer een internationale proeftuin voor ICT, windenergie en slimme zaden voor ontwikkelingslanden. Internationale bekendheid hadden we al met onze wereldberoemde Deltawerken.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

Om innovatie te stimuleren zijn er binnen de negen topsectoren Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. Deze TKI's stimuleren publiek-private samenwerkingsprojecten. In de TKI’s zoeken ondernemers en wetenschappers van de negen topsectoren samen naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen. Onderzoek in de TKI’s kan puur wetenschappelijk zijn, bijvoorbeeld in een laboratorium. Maar de onderzoeken kunnen ook praktisch van aard zijn, zoals de bouw van een prototype voor een nieuwe uitvinding. De producten en diensten die ontwikkeld worden, dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals files of hoge zorgkosten. Bovendien leveren ze een bijdrage aan hogere arbeidsproductiviteit en economische welvaart.

TKI's per topsector

Zie ook

  • Open House (Engelse website) Open House is een vanuit ID&T geïnitieerd platform dat als primair doel heeft om innovatieve ideeën te laten uitgroeien tot succesvolle ondernemingen.