Innovatie is voor Nederland van essentieel belang. Daarmee behouden we onze toppositie in de wereld en dragen we ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals CO2 reductie en een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Met deze missiegedreven aanpak kunnen sectoren zich ook verder ontwikkelen. Nederland zet bijvoorbeeld in op ICT-toepassingen in Smart Industry, in windenergie en in slimme zaden voor ontwikkelingslanden. Internationale bekendheid hadden we al met onze wereldberoemde Deltawerken en dat willen we nu verder uitbreiden op meerdere terreinen.

Concept Kennis- en Innovatie agenda’s 2020-2023

Op 26 april 2019 heeft het kabinet 25 missies vastgesteld. Op basis daarvan hebben de topsectoren hun Kennis- en Innovatieagenda’s opgesteld. Deze zijn nu in concept, tot 95%, gereed.  

 1. Energietransitie & duurzaamheid, bestaat uit drie deelagenda’s:
  - Integrale Kennis- en Innovatieagenda Energie
  - Toekomstbestendige mobiliteitssystemen
  - Circulaire economie
 2. Landbouw, water en voedsel
 3. Gezondheid & zorg
 4. Veiligheid
 5. Sleuteltechnologieën
 6. Overige onderwerpen voor het verdienvermogen van Nederland

Deze concept agenda’s vormen de basis voor het Kennis- en Innovatieconvenant, waar alle betrokken partijen de afspraken vastleggen over hun (financiële) bijdrage aan de uitvoering van de Kennis- en Innovatie agenda’s. Via de webpagina van iedere Kennis- en Innovatieagenda kunt u de contactgegevens van de opstellers inzien. Voorafgaand aan de ondertekening van het Kennis- en Innovatieconvenant worden ook de Kennis- en Innovatieagenda’s in november 2019 definitief vastgesteld.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

Om innovatie te stimuleren zijn er binnen de negen topsectoren Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. Deze TKI's stimuleren publiek-private samenwerkingsprojecten. In de TKI’s zoeken ondernemers en wetenschappers van de negen topsectoren samen naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen.

TKI's per topsector

TKI Agri & Food
TKI Chemie
TKI Creatieve Industrie
TKI's Energie TKI Biobased Economy
TKI Energie & Industrie
TKI Gas
TKI Urban Energy
TKI Wind op Zee
TKI High Tech Systemen & Materialen
TKI Life Sciences & Health
TKI Logistiek
TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
TKI's Water & Maritiem TKI Deltatechnologie
TKI Maritieme Technologie
TKI Watertechnologie

Zie ook

 • Open House (Engelse website) Open House is een vanuit ID&T geïnitieerd platform dat als primair doel heeft om innovatieve ideeën te laten uitgroeien tot succesvolle ondernemingen.