Kennis & Innovatie

Innovatie is voor Nederland van essentieel belang. We werken aan slimme technologieën om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.

Kennis- en Innovatie agenda’s 2020-2023

Op 26 april 2019 heeft het kabinet 25 missies vastgesteld. Op basis daarvan hebben de topsectoren hun Kennis- en Innovatieagenda’s opgesteld.

Deze zijn nu definitief vastgesteld en op 17 oktober 2019 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.  

  1. Energietransitie & duurzaamheid, bestaat uit drie deelagenda’s:
  2. Landbouw, water en voedsel (te bekijken via de websites van:
    Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en
    Topsector Agri&Food
  3. Gezondheid en zorg
  4. Veiligheid
  5. Sleuteltechnologieën
  6. Maatschappelijk verdienvermogen

Deze agenda’s vormen de basis voor het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023, waar alle betrokken partners de afspraken vastleggen over hun (financiële) bijdrage aan de uitvoering van de Kennis- en Innovatie agenda’s.

Kennis- en Innovatie Convenant (KIC)

Op 11 november 2019 is het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) vastgesteld. Het KIC bevat afspraken met ruim 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden om gezamenlijk in 2020 ruim 4,9 miljard euro in economische kansen van maatschappelijke uitdagingen (energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; veiligheid) en sleuteltechnologieën (zoals AI, fotonica, nano en quantum) te investeren. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

Om innovatie te stimuleren zijn er binnen de negen topsectoren Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. Deze TKI's stimuleren publiek-private samenwerkingsprojecten. In de TKI’s zoeken ondernemers en wetenschappers van de negen topsectoren samen naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen.

TKI's per topsector

TKI Agri & Food
TKI Chemie
TKI Creatieve Industrie
TKI's Energie TKI Biobased Economy
TKI Energie & Industrie
TKI Gas
TKI Urban Energy
TKI Wind op Zee
TKI High Tech Systemen & Materialen
TKI Life Sciences & Health
TKI Logistiek
TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
TKI's Water & Maritiem TKI Deltatechnologie
TKI Maritieme Technologie
TKI Watertechnologie