Kamerbrief naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

In deze brief wordt, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de hoofdlijnen van de nieuwe aanpak van het topsectorenbeleid weergegeven. Ook wordt ingegaan op de bredere inzet voor toegepast onderzoek en innovatie en de wijze waarop de middelen uit de enveloppe toegepast onderzoek en innovatie voor 2019 en verder ingezet kunnen worden.