Waarom zijn de topsectoren van belang voor de Nederlandse economie?

Topsectoren zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van onze export en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan onze economische groei. Bovendien zijn topsectoren gemiddeld 35% productiever dan de overige sectoren in Nederland.

Doordat ondernemers, onderzoekers en wetenschappers samen optrekken in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) wordt kennis optimaal gedeeld.  Hierdoor worden verbeterde producten en processen sneller en efficiënter gerealiseerd.