Wat dragen topsectoren bij aan de maatschappij?

De topsectoren dragen bij aan maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing, uitputting van grondstoffen, klimaatverandering, duurzame energievoorziening en het wereldvoedseltekort. Ook op Europees niveau worden bedrijven en kennisinstellingen gestimuleerd samen oplossingen te bedenken voor deze uitdagingen.