Wat is de topsectorenaanpak?

Om wereldwijd economisch en maatschappelijk tot de wereldwijde top te blijven behoren en oplossingen te vinden voor thema’s als vergrijzing, schaarste van voedsel, water en energie, moet Nederland continue blijven vernieuwen. Om deze ambitie concreet te maken zijn er in 2011 negen topsectoren benoemd. In elke topsector geven ondernemers en wetenschappers aan hoe ze samen de sector willen versterken. De overheid verbetert vervolgens financieringsmogelijkheden, regels en voldoende geschoold personeel (human capital).