Welke bedrijven kunnen zich aansluiten bij een TKI?

Zowel grote als kleine innovatieve bedrijven die werkzaam zijn op het terrein van een topsector kunnen deelnemen. Bedrijven en kennisinstituten kunnen uit eigen beweging toenadering zoeken tot de topteams en zich zo aansluiten bij een TKI. Elke TKI heeft een mkb-loket voor informatie en advies over samenwerking in een topsector.