Welke financiële middelen biedt de overheid de topsectoren?

Bedrijven uit de topsectoren kunnen gebruik maken van verschillende stimuleringsregelingen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NVWO) en de kennisinstellingen selecteren onderzoeksprojecten uit de topsectoren. Het kabinet stelt ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar via de TKI-toeslag om publiek private samenwerking op het gebied van kennis en innovatie in de topsectoren te versterken.

Om de aansluiting van het MKB te bevorderen, is er de regeling MKB-innovatiestimuleringTopsectoren (MIT). In 2015 investeren rijk en provincies 50 miljoen euro via deze regeling om innovatie in het MKB te stimuleren en om deze bedrijven te betrekken bij de topsectoren.
Daarnaast is het voor bedrijven en kennisinstelling uit de topsectoren makkelijker om gezamenlijk Europese subsidies aanvragen.