RegMedXB: Cure instead of care

RegMedXB is een samenwerking tussen de maatschappelijke uitdaging gezondheid en de NWA-route Regeneratieve Geneeskunde. Regeneratieve geneeskunde richt zich niet op behandeling van symptomen, maar op herstel van beschadigde weefsels en organen. Cure instead of care wordt dit ook wel genoemd. In deze publiek-private samenwerking, die door de topsectorenaanpak tot stand is gekomen, werken kennisinstellingen, bedrijven, gezondheidsfondsen, provincies, Rijksoverheid en Vlaanderen samen aan een kennisintensieve industrie.

Ga voor meer informatie naar de website van RegMedXB

Zeewier als vleesvervanger en grondstof

In het maatschappelijke innovatieprogramma Seaweed for Food worden kennis en innovaties ontwikkeld voor de zeewiersector. Zeewier is een veelzijdig en voedzaam gewas dat geteeld kan worden zonder gebruik van land, zoet water en meststoffen. Zeewier is geschikt als voedsel voor mens en dier (vleesvervanger, eiwit rijk) én als groene grondstof voor pharma, chemie en energie. Zeewier zet bovendien CO2 om in biomassa en zuurstof. Dit proces helpt verzuring van oceanen tegen te gaan. Daarnaast zijn zeewiervelden een geschikte leefomgeving voor jonge vissen en schaaldieren. Kennis en innovaties zijn nodig voor de gehele waardeketen van zeewier: van veredeling, teelt, verwerking tot aan consumentengedrag. Dit doen bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk in een publiek-privaat consortium.

High Tech to Feed the World: schone en slimme oplossingen voor landbouw

High Tech to Feed the World is een cross sectoraal project waar de topsectoren High Tech Systemen en Materialen, Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en Agri & Food de handen ineen slaan. Een van de projecten gaat over robots en autonome landbouwmachines die 24 uur per dag, 7 dagen per week het land kunnen bewerken en veel zuiniger zijn dan de grote voertuigen die nu worden gebruikt. De robots worden elektrisch aangedreven, zodat er geen schadelijke uitstoot is.

Fotonica: van licht naar energie en andersom

Fotonica is een belangrijke sleuteltechnologie die interessante toepassingen oplevert in de vorm van sensoren en zeer snelle en energiezuinige chips. Simpel gezegd is fotonica het omzetten van elektriciteit in licht en andersom. Fotonica maakt deel uit van een van de roadmaps binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen. EZ is samen met partners uit industrie, kennisinstellingen, provincies en Europese innovatieprogramma’s in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden om de financiële instrumenten maximaal in te zetten. Met uiteindelijk doel om deze technologie op de markt te brengen en de Nederlandse concurrentiepositie te versterken.

Lighthouse: zonder kernreactor op grote schaal medische isotopen produceren

Zonder kernreactor medische isotopen op grote schaal produceren, is mogelijk met Lighthouse van ASML. Medische isotopen worden gebruikt om kanker op te sporen en te behandelen. We moeten kunnen rekenen op deze isotopen, maar in de praktijk zijn er slechts 4 verouderde reactoren wereldwijd die isotopen produceren. Bovendien komt er kernafval vrij bij de huidige productiemethode. ASML ontdekte deze nieuwe techniek bij toeval toen het bedrijf op zoek was naar een krachtige bron van extreem ultraviolet licht voor de nieuwste generatie chipmachines. Lighthouse is een uitstekend alternatief, omdat met een kleinere installatie net zo veel isotopen gemaakt worden als met een kernreactor. Bovendien bestaat de mogelijkheid andere dan de nu gangbare isotopen te maken.

Bekijk  het interview met Patrick de Jager van Lighthouse ASML op de webiste van Nationale Iconen

Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium: hoe maak je van CO2 en stikstof bruikbare bouwstenen?

Coatings, zeep, plastic, geneesmiddelen: bijna alle producten worden door de chemische industrie gemaakt met fossiele brandstoffen. Maar die brandstoffen raken een keer op en veroorzaken een veel te grote uitstoot van CO2. Het nieuwe Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) gaat alternatieven van dit soort grondstoffen onderzoeken. Grondstoffen die al volop aanwezig zijn en die niet nodig zijn voor andere essentiele voorzieningen, zoals voedsel. Denk aan het omzetten van CO2 en stikstof in bruikbare bouwstenen. Wanneer dat lukt is er een grote slag gemaakt in de overgang naar een circulaire economie en duurzaamheid. In het ARC CBBC werken wetenschappers met bedrijven zoals AkzoNobel, Shell en BASF met steun van NWO, EZ en de topsector Chemie.

Ga voor meer informatie naar de website van ARC-CBBC

Doorbraken met quantumcomputers

Qu Tech houdt zich bezig met de ontwikkeling van quantumcomputers en quantuminternet. Quantumcomputers zijn belangrijk omdat ze rekenproblemen veel sneller en gedetailleerder kunnen oplossen dan de huidige supercomputers. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld chemische reacties te simuleren en te zoeken naar bijzondere materialen, zoals supergeleiders of materialen voor superbatterijen. Daarnaast creëert het gebruik van quantumtechnologie netwerkverbindingen die onmogelijk af te luisteren zijn. Door verbeterde rekenkracht kunnen enorme doorbraken worden gerealiseerd op het gebied van materialen, energie, gezondheid en veiligheid. 

Ga voor meer informatie naar de website van Qu Tech

Koel-Flex helpt koelsystemen energie besparen

Koel-Flex is product van Saint Trofee, een innovatief bedrijf dat slimme technologie op het gebied van koelsystemen maakt.  “De Koel-Flex” is bedoeld voor koelingen en diepvriezers in supermarkten. Het ingebouwde systeem zorgt voor de beste energieprijs voor koelen en tegelijkertijd dat de uiterste temperatuur limieten steeds worden gehandhaafd. Het levert een supermarktondernemer een kostenbesparing per koeling van 12% op.

Kruidenaer, sneller groeiproces en enorme besparingen door teelt op water

De Kruidenaer teelt kruiden zoals basilicum, munt en bieslook op water i.p.v. op het land of in de kas. Het bedrijf maakt gebruik van kunststof drijvers met plantjes die in een waterbassin van 8500m2 worden geplaatst. De methode zorgt voor een sneller groeiproces ( 7 weken in plaats van 11 tot 12) en een enorme besparing op energie, grondstoffen en - in de toekomst - arbeid.

Geen onkruid,  geen gewasbescherming meer en maar één keer verpotten:  Dat betekent 30 cl potgrond tegen 1 liter voorheen.

Wie: De Kruidenaer, Ettenleur,  proeftuin Zwaagdijk, Stan van Eekelen, Botman Hydrophonics, ZLTO en de topsector T&U.
Wanneer: vanaf 2015 (2e MIT-ondersteuning)
Budget 2e fase: € 146.100

Zie voor meer informatie de website van De Kruidenaer.  

StoneCycling en TNO ontwikkelen CO2-neutrale baksteen van afvalmateriaal

StoneCycling bedenkt een innovatieve baksteen van sloopafval die niet de oven in hoeft. De CoolBrick. Het doel is een (bijna) CO2-neutrale baksteen met naar verwachting veel lagere productiekosten.

Het bedrijf is bezig om afvalverwerkers en producenten van bouwmaterialen te enthousiasmeren om de CoolBrick door te ontwikkelen en vervolgens een kleinschalige productie op te zetten. De bouwmarkt in Nederland begint aan te trekken, waarbij vooral het aantal duurzaamheidsprojecten fors toeneemt.

Wie: Cool Brick, TNO en  topsector Creatieve Industrie
Wanneer:  oktober 2015 – januari 2016
Bijdrage topsector Creatief via MIT: € 36.000

Zie voor meer informatie de website van Cool Brick.

Virtueel passen vermindert aantal retourzendingen

De bedrijven Emaldo en Prestage Magazine ontwikkelen in het kader van het project ‘Online kleding die wel past!’ een virtuele bodyscanner voor het virtueel passen van kleding.

Steeds meer mensen kopen hun kleding online. Veel van die kleding gaat retour. Deze ontwikkeling zorgt voor veel minder retourzendingen. Deze bodyscanner werkt met behulp van een Microsoft Kinect-camera en geavanceerde 3D-techniek.

Wie: Emaldo, Prestage Magazine 
Wanneer: Van januari 2015 tot en met december 2015
Budget: € 190.000, waarvan € 57.000 onder MIT subsidie binnen topsector Creatieve Industrie

Zie voor meer informatie de website van Emaldo.

iSHARE

Dit systeem helpt om ladingen te volgen voor alle betrokken partijen als de verladers, douane, de afnemer, de verzender. Een doorbraakproject  van de topsector Logistiek. Van Neutraal Logistiek Informatie Platform ; een project dat simpele en gecontroleerde digitale gegevensuitwisseling in de sector Transport & Logistiek mogelijk maakt.

Sinds juni 2016 ontwikkelen publieke en private partijen gezamenlijk een uniforme set van afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Dit afsprakenstelsel zal voor iedereen in de sector bruikbaar én toepasbaar zijn: voor alle modaliteiten, publieke en private partijen, grote en kleine ondernemingen.  Daarbij is het uitgangspunt dat organisaties zelf besluiten óf en met wie ze welke data delen.

Zie voor meer informatie de website van iShare.